รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 • รหัสเครื่องมือ : 85-18(1)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Balance
 • ยี่ห้อ : OHAUS
 • รุ่น : PA214
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 50,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นแสดงผลการวัด 0.01% 2. สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 124 กรัม 3. ค่าความละเอียดเครื่องชั่ง 1 มิลลิกรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:11:04

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 16:18:36