รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบเสียบและจุ่ม

 • รหัสเครื่องมือ : 85-25(2)
 • ชื่อเครื่องมือ : เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแบบเสียบและจุ่ม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Digital thermometer
 • ยี่ห้อ : Testo
 • รุ่น : Testo111
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 29,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการวัดอุณหภูมิของสารหรือตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กิบไทย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25431

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:22:17

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 17:33:46