รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

หม้อนึ่งความดันชนิดแก๊ส

 • รหัสเครื่องมือ : 85-26(2)
 • ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งความดันชนิดแก๊ส
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Autoclave gas
 • ยี่ห้อ : MettlerToledo
 • รุ่น : SG2-FK
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 50,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อได้ ขนาด 50 ลิตร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25441

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:25:01

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 17:39:46