รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

 • รหัสเครื่องมือ : 85-27
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator
 • ยี่ห้อ : MettlerToledo
 • รุ่น : SG2-FK
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 156,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1. ความจุภายใน 30 ลิตร พร้อม ปั๊มสุญญากาศและชุดดักละอองน้ำมัน (oil mist trap) 2. ควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 200 องศาเซลเซียส โดยมีค่า Accuracy + 0.5 องศาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:26:13

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 17:41:15