รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

 • รหัสเครื่องมือ : 85-28
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Autoclave
 • ยี่ห้อ : Retsch
 • รุ่น : AS200 Digit
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 339,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นการทำให้สิ่งที่ต้องการปราศจากเชื้อ หรือเป็นการฆ่าเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ขนาดเล้ก ในสารหรืออุปกรณ์เครื่องแก้ว โดยอาศัยหลักการของการให้ความร้อนและแรงดันของไอน้ำภายในเครื่องสูงกว่าสภาวะบรรยากาศปกติ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท อีฟแอลินเตอร์ เนั่นแนล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:27:06

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 14:55:54