รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 85-37
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stomacher
 • ยี่ห้อ : Seward
 • รุ่น : 400CIR
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 180,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตั้งเวลาการทำงานได้ 6 ระดับ ตั้งแต่ 30 - 210 วินาที หรือ ทำงานแบบต่อเนื่อง สำหรับตัวอย่าง 50-400 มิลลิลิตร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:46:04

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:49:16