รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดค่าสีแบบตั้งโต๊ะ

 • รหัสเครื่องมือ : 85-52
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าสีแบบตั้งโต๊ะ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Colormeter
 • ยี่ห้อ : Hunter Lab
 • รุ่น : Color Quest XE
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,195,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดค่าสีผิวของตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:20:06

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 11:04:51