รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส

 • รหัสเครื่องมือ : 87-4 (2)
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Refrigerator
 • ยี่ห้อ : Samsung
 • รุ่น : RT-30STMG2
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 10,490.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตั้งอุณหภูมิ 2-10 องศาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.เดอะ ไซเอนซ์แอนด์เอ็ด ดูเคชั่นแนล
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:23:13

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:08:59