รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

 • รหัสเครื่องมือ : 87-7 (2)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 4 ตำแหน่ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analytical balance
 • ยี่ห้อ : ADAM
 • รุ่น : AAA250L
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 65,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1. เป็นเครื่องวัดค่าความชื้นแสดงผลการวัด 0.01% 2. สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 124 กรัม 3. ค่าความละเอียดเครื่องชั่ง 1 มิลลิกรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : ชัชรีย์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:34:47

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:14:28