รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

หม้อนึ่งความดันไอ

 • รหัสเครื่องมือ : 87-8 (2)
 • ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งความดันไอ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Autoclave
 • ยี่ห้อ : Hirayama/Japan
 • รุ่น : HIR-1 HVA-85
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 339,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ขนาด 79 ลิตร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25492

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:40:24

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:34:53