รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องตีปั่นตัวอย่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 87-10
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตีปั่นตัวอย่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stomacher
 • ยี่ห้อ : Seward
 • รุ่น : Seward
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 180,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ตั้งเวลาการทำงานได้ 6 ระดับ ตั้งแต่ 30 - 210 วินาที หรือ ทำงานแบบต่อเนื่อง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:46:50

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:49:40