รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้แช่แข็ง

 • รหัสเครื่องมือ : 87-13
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้แช่แข็ง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freezer
 • ยี่ห้อ : SANYO
 • รุ่น : SF-C697 (GYN)
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 16,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : อุณหภูมิ -80 องซาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กิบไทย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:57:37

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:53:23