รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ปลอดเชื้อ

 • รหัสเครื่องมือ : 87-15
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ปลอดเชื้อ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Safety Cabinet
 • ยี่ห้อ : ESCO
 • รุ่น : Airstream Class II
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 150,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : สามารถสร้างสภาวะอากาศปลอดเชื้อ (Clean Particle-Free Air) ภายในพื้นที่ทำงานของเครื่องและป้องกันโอกาสการเกิด Cross Contamination จากสิ่งปนเปื้อนภายนอก โดยทำหน้าที่กรองอากาศก่อนที่จะปล่อยผ่านออกจากเครื่อง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กรีนเทค พลัส จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25501

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 13:04:33

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-08 12:21:39