รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (A)

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-002-122
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง (A)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Analytical Balance / Digital Scale
 • ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
 • รุ่น : ML802E
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 27,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 820 กรัม และต่ำสุด 0.01 กรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : P.P. Chemical and Holding Co.Ltd.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:11

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-08 09:19:18