รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ

 • รหัสเครื่องมือ : 6640-005-052
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดตั้งโต๊ะ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microcentrifuge
 • ยี่ห้อ : Hettich
 • รุ่น : Universdal 320
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 168,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับแยกของเหลวที่มีความถ่วงจำเพาะต่างกัน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 09:54:32