รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-019-206
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Plate Stirrer
 • ยี่ห้อ : IKA
 • รุ่น : RW20D
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 20,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : กวนและให้ความร้อนแก่สารละลาย
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:20:06