รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-015-007
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water Activity Volumetric KF Titrator
 • ยี่ห้อ : METTLER TOLEDO
 • รุ่น : V30
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 249,900.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์หาปริมาณน้ำ
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.พีพี เคมีคอลแอนด์ โฮลดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:20:05