รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้แช่เข็งฝาทึบ

 • รหัสเครื่องมือ : 382311
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้แช่เข็งฝาทึบ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freezer
 • ยี่ห้อ : PANASONIC
 • รุ่น : SF-PC997
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2557
 • มูลค่าเครื่องมือ : 15,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เก็บหรือแช่แข็งตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก. ทีทีเค ซานเอนซ์
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-05-20 02:12:12

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 09:48:15