รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดธาตุโลหะ(ICP-OES)

 • รหัสเครื่องมือ : 600200601000047
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดธาตุโลหะ(ICP-OES)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy
 • ยี่ห้อ : Thermo Scientific
 • รุ่น : iCAP7200
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,979,500.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-01 14:24:24

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-24 14:34:29