รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบความร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 600801001000012
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบความร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven
 • ยี่ห้อ : MEMMERT
 • รุ่น : UF110
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 117,700.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-06 15:01:24

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-08 10:10:03