รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดกำมะถัน (XRF)

 • รหัสเครื่องมือ : 600200601000045
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดกำมะถัน (XRF)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : X-ray Fluorescence
 • ยี่ห้อ : Oxford instrument
 • รุ่น : Lab-X3500
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,990,200.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 14:14:19

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-08 10:06:29