รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ

 • รหัสเครื่องมือ : 600801292000001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Auto Titrator
 • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
 • รุ่น : T7
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,070,000.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 14:56:48

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-08 10:14:36