รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน

 • รหัสเครื่องมือ : 600200601000046
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความหนาแน่นน้ำมัน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Automatic density meter
 • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
 • รุ่น : DM45
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 823,900.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 15:10:38

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-08 10:05:20