รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผลิตน้ำ DI

 • รหัสเครื่องมือ : 600810003000001
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตน้ำ DI
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Ultrapure
 • ยี่ห้อ : Thermo Scientific
 • รุ่น : Smart2Pure
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมเคมี
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 392,155.00 บาท
 • บริษัทที่จำหน่าย : ลิมิเต็ด ซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 15:22:16

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-08 10:13:30