รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เตาเผาสาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : arporn somrak 2556-01-08 13:30:45

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-13 12:24:25