รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องเขย่า

  • รหัสเครื่องมือ : 85-1
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเขย่า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Orbital Shaker
  • ยี่ห้อ : HT
  • รุ่น : HT
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
  • มูลค่าเครื่องมือ : 36,980.00 บาท
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เขย่าผสมสารละลายใน flask ได้ครั้งละ 36 flask
  • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25551

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-10 09:47:51

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-13 11:55:25