รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 85-6
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hotplate with stirrer
 • ยี่ห้อ : IKA
 • รุ่น : Yellow MAG HS7
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
 • มูลค่าเครื่องมือ : 12,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับกวนสารละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • บริษัทที่จำหน่าย : ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-10 10:08:36

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 15:35:48