รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันพร้อมอุปกรณ์ เครื่องที่ 2

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-050-031
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแยกสารบริสุทธ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันพร้อมอุปกรณ์ เครื่องที่ 2
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography
 • ยี่ห้อ : Shimadzu
 • รุ่น : LC-20AT
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2549
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,290,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องแยกสารบริสุทธิ์โดยใช้ของเหลวภายใต้ความดันสูง รุ่น LC 10ATVP ยี่ห้อ Shimadzuระบบการใช้งานเป็นแบบ Isocratic System ในการฉีดตัวอย่างนั้นจะต้องทำการฉีดมือ โปรแกรมที่ใช้งานเป็น LC solution
 • บริษัทที่จำหน่าย : Shimadzu
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-28 11:03:33

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2559-09-09 16:11:28