รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง

 • รหัสเครื่องมือ : 6670-005-234
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter
 • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
 • รุ่น : sevencompact pH/Ion S220
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2554
 • มูลค่าเครื่องมือ : 55,490.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของตัวอย่าง ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ -2.00 ถึง 20.00 และสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ –30องศาเซลเซียส ถึง 130 องศาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : พีพี เคมีคอล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-29 09:58:58

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2559-09-09 16:12:58