รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง.

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-022-066
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง.
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : weighing
 • ยี่ห้อ : sartorius
 • รุ่น : BP150S
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เครื่องสำอาง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2546
 • มูลค่าเครื่องมือ : 35,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้สำหรับชั่งสาร ที่มีความละเอียดจุดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ชั่งได้น้ำหนักสูงสุด 150 กรัม และต่ำสุด 0.001 กรัม
 • บริษัทที่จำหน่าย : ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-29 10:20:56

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:32:06