รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องทำแห้งสารละลาย(Freeze dryer)

 • รหัสเครื่องมือ : FD (สน.วท.)ร53-0003
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทำแห้งสารละลาย(Freeze dryer)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Freeze dryer
 • ยี่ห้อ : Christ
 • รุ่น : Delta 2-24 LSC
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2553
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,850,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : Total ice capacity 24 kg, Ice condenser temperature –85°C. Possible configurations: Process A: freezing and drying in ice condenser chamber: 10 shelves Ø 200 mm 4 shelves with sealing device Ø 250 mm Temperature range approx. -40°C ... +50°C Process B: freezing separately, drying outside of ice condenser chamber: 12 or 24 round-bottom-flasks 5 or 10 heated shelves Ø 200 mm 8 heated shelves Ø 375 mm 2 or 4 heated shelves Ø 250 mm with sealing device
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25531
25411

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 09:58:06

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-15 09:29:07