รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

 • รหัสเครื่องมือ : PH
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter
 • ยี่ห้อ : Hach Company
 • รุ่น : IQ 150
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2545
 • มูลค่าเครื่องมือ : 26,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : pH Sensor: Stainless steel probe with silicon chip pH sensor Range: pH – 0 to 14; mV – ±1999; Temp – 0° to 100°C Calibration: One or two point, automatic Accuracy/Repeatability: ±0.01 pH ± 1 digit Auto Temp. Compensation: 0° to 100°C
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 10:36:02

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-15 11:24:08