รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ

 • รหัสเครื่องมือ : CED.CONDUC-01/51
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณมวลสารที่ละลายในน้ำ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Total dissolved solids (TDS) meter
 • ยี่ห้อ : Thermo
 • รุ่น : Orion 3-Star Portable
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2551
 • มูลค่าเครื่องมือ : 62,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : Cell Constant 0.001 to 199.9 Conductivity Accuracy ±0.5%, ±1 digit or 0.01µS/cm (whichever is greater) Conductivity Range 0 to 3000 mS/cm Conductivity Resolution 1/0.1/0.01/0.001 Resistivity Accuracy ±0.5%, ±1 digit Resistivity Range 0.0001 to 100 megohm Salinity Accuracy ±0.1, ±1 digit Salinity Range 0.01 to 80.0 ppt (NaCl equivalent); 0.01 to 42 ppt (practical salinity) Salinity Resolution 0.01 TDS Accuracy ±0.5%, ±1 digit TDS Range 0 to 19,999 TDS Reference Temperature 5°, 10°, 15°, 20°, 25°C (Default) TDS Resolution 1 Temperature Accuracy ±0.1°C Temperature Resolution 0.1 up to 99°C, 1.0 above 99.9°C Temperature range –5 to 105°C (23 to 221°F)
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 10:43:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-15 10:31:04