รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบ

 • รหัสเครื่องมือ : CED.43-205/001-41
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot air oven
 • ยี่ห้อ : Memmert
 • รุ่น : UM200
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2541
 • มูลค่าเครื่องมือ : 39,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 200 c
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

KEYWORD

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 10:50:34

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-03-22 15:06:20