รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : water bath
  • ชื่อเครื่องมือ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : water bath
  • ยี่ห้อ : Memmert
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2544
  • มูลค่าเครื่องมือ : 30,000.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

KEYWORD

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 10:53:38

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 15:07:13