รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดปริมาณโพแทสเซียมและโซเดียม

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-014-1151ศพท#1
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณโพแทสเซียมและโซเดียม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Flame Photometer
 • ยี่ห้อ : Digiflame Compact
 • รุ่น : Dv704
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : ทรัพยากรดิน
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2550
 • มูลค่าเครื่องมือ : 342,200.00 บาท
 • หน่วยงานสังกัด : กรมพัฒนาที่ดิน
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง
กรมพัฒนาที่ดิน
0892979304

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง 2559-12-28 13:38:38

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:14:43