รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องหาค่าพลังงาน

 • รหัสเครื่องมือ : รภ.นว.07.43.01(ศว./CH)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหาค่าพลังงาน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Bomb Calorimeter
 • ยี่ห้อ : IKA
 • รุ่น : C5000
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
 • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการศึกษาและวิจัยการหาค่าพลังงานในตัวอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติและสารสังเคราะห์อื่น ๆ
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จิรัชฌา ปั้นน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
089-5358805

สร้างโดย : จิรัชฌา ปั้นน้อย 2560-01-09 10:48:57

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:14:43