รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องหาค่าพลังงาน

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จิรัชฌา ปั้นน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
089-5358805

สร้างโดย : จิรัชฌา ปั้นน้อย 2560-01-09 10:48:57

แก้ไขล่าสุดโดย : จิรัชฌา ปั้นน้อย 2560-01-09 10:48:57