รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Refrigerate centrifuge

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
pimporn putsada
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7549

TAG

9.3.60

KEYWORD

เครื่องมืออื่นๆ

Refrigerate centrifuge
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-09 18:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-09 18:45:01