รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้เย็น

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
จันทร์นิภาพร นิ่มกำเหนิด
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-917551
pimporn putsada
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0-5391-7549

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-09 18:33:13

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2563-07-27 17:56:40