รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Potentiostat/Galvanostat: PG-STAT

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

TAG

13.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-13 19:25:50

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:13:52