รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : -
  • หน่วยงานสังกัด : -
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : -

แก้ไขล่าสุดโดย : -