รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่อง Micro-Hardness Tester

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่อง Micro-Hardness Tester
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-Hardness Tester
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 0.00 บาท
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : Micro-Hardness Tester เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดค่าความแข็งในระดับจุลภาคของผิววัสดุ โดยใช้หัวกดที่มีความแข็งเป็นพิเศษ กดลงบนผิวของวัสดุทดสอบ แล้วทำการวัดความยาวของรอยกด สามารถทดสอบโดยใช้หัวกดแบบ Knoop และ Micro-Vickers โดยทั่วไป จะทำการทดสอบกับวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบมาก รอยกดของ Micro-Hardness จะเล็กมาก ในระดับ micron การวัดขนาดของรอยกดต้องใช้กล้องจุลทรรศน์
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Kochamon Chaiya
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053916216
sangthian Ratchakom
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916216

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-15 18:49:16

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 05:13:51