รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความแข็งของตัวอย่าง (เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)

 • รหัสเครื่องมือ : MFU-PH-009
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความแข็งของตัวอย่าง (เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-hardness Test Machine
 • ยี่ห้อ : Matsuzawa
 • รุ่น : MMT-3
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : ฟิสิกส์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2547
 • มูลค่าเครื่องมือ : 688,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดและทดสอบความแข็งของชิ้นงาน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.ควอลิตี้ รีพอร์ท
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
Kochamon Chaiya
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053916216
sangthian Ratchakom
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916216

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-15 18:49:16

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2561-11-21 15:27:16