รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้บ่มเพาะเชื้อ

 • รหัสเครื่องมือ : 87-1 (1)
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มเพาะเชื้อ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator
 • ยี่ห้อ : Memmert/Germany
 • รุ่น : UNE 550
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 110,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 1.ภายในตู้ทำด้วยสแตนเลส 2.มีขดลวดนำความร้อนฝังอยู่ในครีบที่ติดยึดกับผนังด้านใน 3.สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 80 องศาเซลเซียส มีค่า Setting accuracy 0.1 องศาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-03-25 14:54:37

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:05:05