รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้อบลมร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 87-2 (2)
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบลมร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven
 • ยี่ห้อ : venticell
 • รุ่น : venticell
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 15,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการอบตัวอย่างให้แห้งสนิท
 • บริษัทที่จำหน่าย : หจก. เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25501
25491

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:05:43

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 12:57:35