รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้บ่มเพาะเชื้อ พร้อมเขย่า

 • รหัสเครื่องมือ : 87-3 (1)
 • ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มเพาะเชื้อ พร้อมเขย่า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator Shaker
 • ยี่ห้อ : Shel lab
 • รุ่น : SI6R
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 400,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ความร็วรอบ 40-400 รอบ/นาที อุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศาเซลเซียส
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท อินโนเวทีฟไซแอนซ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-02-10 11:50:51

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-08 11:47:48