รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผสมสาร

 • รหัสเครื่องมือ : 87-5 (2)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผสมสาร
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vortex mixer
 • ยี่ห้อ : LMS
 • รุ่น : VTX-3000L
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 9,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : - สามารถใช้เขย่าแบบสัมผัส หรือต่อเนื่อง ตั้งเวลา 1-60 นาที - เลือกปรับความเร็วรอบได้ - ใช้ไฟฟ้า 220 volt, 50 Hz
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:27:53

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:09:45