รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

 • รหัสเครื่องมือ : 87-12 (1)
 • ชื่อเครื่องมือ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water Bath
 • ยี่ห้อ : TP-LAB
 • รุ่น : TP-LAB
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 75,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการต้มน้ำ หรือให้ความร้อนแก่สารและตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25511
25471
25401

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:50:40

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-08 12:09:55