รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอ่านไมโครเพลท

 • รหัสเครื่องมือ : 87-17
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านไมโครเพลท
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader
 • ยี่ห้อ : ANTHOS
 • รุ่น : Multiread 400
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2554
 • มูลค่าเครื่องมือ : 600,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นเครื่องวัดและอ่านไมโครเพลทได้ทั้งแบบเรืองแสงชนิด Luminescence , Fluorescence และการดูดกลืนแสง (Absorbance) ได้ทั้งความยาวคลื่นทั้งช่วง UV และช่วง Visible
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ค้นหาตั้งแต่ปี               ถึงปี                      
ปี จำนวนครั้งการใช้งาน
25541
25531
25521

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 13:15:13

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 14:02:30