รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

 • รหัสเครื่องมือ : 87-18 (3)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette
 • ยี่ห้อ : Biohit / Finland
 • รุ่น : Proline plus
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 8,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นที่ดูดสารละลายอัตโนมัติ Microman ใช้ระบบ Positive Displacement สำหรับงานที่เป็นสารที่มีความหนืด (Viscous) สารระเหยเร็ว สารประเภทที่มีอันตราย หรือสารที่ต้องระวังเป็นพิเศษ สารที่ก่อสนิม (Corrosive) สารกัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) งาน RNA DNA เช่น เลือด น้ำผึ้ง เป็นต้น ก้านสูบ (Piston) จะสัมผัสกับสารโดยตรง ทำให้ปริมาตรเที่ยงตรงและปลอดภัย
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ยูเนียนซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 13:20:48

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 14:12:01