รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

กล้องจุลทรรศน์

 • รหัสเครื่องมือ : 87-20 (29)
 • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microscope
 • ยี่ห้อ : Olympus
 • รุ่น : CX21-BIMSET
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 43,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีความแข็งแรงทนทาน ชนิด2ตา มีกำลังขยายสูงสุด 1000 เท่า ให้แสงสว่างโดยหลอด LED ขนาดเพียง 1 วัตต์ เป็นแหล่งกำเนิดแสงทำให้ประหยัดพลังงานเหมาะสำหรับใช้งานทางด้านวิจัย ตรวจสอบหาเชื้อจุลชีพต่างๆในห้องทดลองทั่วไปและสถานศึกษา
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท อีฟแอลินเตอร์ เนั่นแนล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 14:51:56

แก้ไขล่าสุดโดย : ปรียารัตน์ สายยนต์ 2563-04-08 10:01:16