รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เวอร์เนีย

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : นายจักรพงษ์ คำสีเขียว 2556-01-03 10:30:04

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-13 12:23:02