รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

โกร่งบดด้วยมือ

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.ฟว. 6640-007-0004/1
  • ชื่อเครื่องมือ : โกร่งบดด้วยมือ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : โกร่งบดด้วยมือ
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 1970
  • มูลค่าเครื่องมือ : 67,900.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : คลังเครื่องมือรวม

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-04-16 22:43:26

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-21 04:30:47